O Programie

Rozwój kadr dla Polskiej Chemii!

Organizatorem i inicjatorem Programu ChemHR jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego, zrzeszająca i reprezentująca najważniejsze podmioty sektora chemicznego w Polsce. Program ChemHR ma na celu wsparcie studentów kierunków chemicznych w zdobywaniu praktycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw branży chemicznej, a także zacieśnianie współpracy uczelni wyższych i przemysłu.

Podstawą Programu ChemHR jest wzmocnienie systemu kształcenia kadr dla przemysłu chemicznego poprzez organizację cyklu seminariów przemysłowych. Wykładowcami seminariów są doświadczeni specjaliści zatrudnieni w największych spółkach sektora chemicznego.

Tematyka zajęć obejmuje najważniejsze zagadnienia związane z: logistyką, dystrybucją, produkcją oraz handlem chemikaliami, a także zakupem podstawowych surowców produkcyjnych, energetyką, bezpieczeństwem pracy i bezpieczeństwem procesowym oraz ochroną środowiska, innowacyjnością i społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Partnerzy Programu

Dlaczego warto

  • Współpraca uczelni wyższych i przedsiębiorstw branży chemicznej
  • Praktyczne aspekty pracy w zawodach związanych z kierunkiem studiów
  • Udział w Programie ChemHR zostanie potwierdzony certyfikatem Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego
  • Możliwość nawiązania kontaktu z potencjalnym pracodawcą
  • Konkursy na najlepsze prace dyplomowe